Norman Levi Bowen, kanadisk mineralog, petrograf og geolog, arbeidet ved Geophysical Laboratory, Carnegie Institution, Washington, D. C. 1912–37 og 1947–56 og som professor i petrologi ved University of Chicago 1937–47. Han er kjent for sine eksperimentelle undersøkelser av mineraler, bergarter og silikatsmelter, som har hatt stor betydning for forståelsen av de bergartsdannende prosesser. På mange måter var hans studier en fortsettelse av det arbeid som ble påbegynt av den norske geolog J. H. L. Vogt. Bowens klassiske verk er The Evolution of the Igneous Rocks (1928 og senere utg.).