Markvard Armin Sellevoll, norsk geofysiker. Dosent i seismologi ved Universitetet i Bergen 1961, professor i den faste jords fysikk 1975–90. Professor emeritus fra 1990. Bestyrer av jordskjelvstasjonen i Bergen 1968–74. Spilte en viktig rolle under oppbyggingen av NORSAR. Sellevolls forskning har vært konsentrert om undersøkelser av jordskorpestrukturene i Skandinavia og om utforskning av den norske kontinentalsokkel.