Alfred Elis Törnebohm, svensk geolog. Særlig kjent for sine banebrytende undersøkelser av de skandinaviske fjellkjedestrøk. Han innførte på dette området læren om overskyvninger i sitt hovedverk Grunddragen af det centrala Skandinaviens bergbyggnad (1896), som er av stor betydning for kjennskapet til Sør-Norges geologi.