Eduard Suess, østerriksk geolog og paleontolog, 1857–1901 professor i Wien. Han utgav flere betydelige geologiske verker, bl.a. Die Entstehung der Alpen (1875) og hovedverket Das Antlitz der Erde (3 bd., 1885–1909), som gir en sammenfatning av den tids geologiske forskningsresultater.