Gunnar Andersson, svensk geolog og arkeolog, sjef for Sveriges geologiske undersökning 1906–16, 1926–39 professor i østasiatisk arkeologi. Deltok i en rekke polarekspedisjoner. Var rådgiver for den kinesiske regjering i gruvespørsmål 1914–24. I Kina gjorde han en rekke viktige paleontologiske og arkeologiske oppdagelser, bl.a. fant han i 1920 de første rester av Pekingmannen.