Gustav Tschermak von Seysenegg, østerriksk mineralog, 1868–1906 professor i Wien. Leverte mange fremragende vitenskapelige arbeider. Han påviste bl.a. at mineralgruppenes egenskaper kan forklares ut fra teorien om at de er isomorfe blandingsrekker. Hans Lehrbuch der Mineralogie kom i mange opplag.