Thorolf Vogt, født i Vang, Hedmark, norsk geolog, sønn av J. H. L. Vogt, professor i mineralogi og geologi ved NTH 1929–58. Utførte omfattende arbeider over norsk geologi, særlig malmgeologi og fjellkjedens geologi. Deltok i og ledet vitenskapelige ekspedisjoner til Svalbard og Grønland.