Christian Leopold von Buch, tysk geolog. Var en av sin tids mest fremstående geologer, og gjorde en betydelig innsats på en rekke områder. Foretok lange reiser, bl.a. til Skandinavia og sammen med den norske botanikeren Christen Smith til Kanariøyene. Av hans reisebeskrivelser kan nevnes Reise durch Norwegen und Lappland (2 bd., 1810).