Steinar Skjeseth, norsk geolog. Statsgeolog NGU 1950, 1963 professor ved NLH, fra 1980 tilknyttet Institutt for georessurs- og forurensningsforskning (senere Jordforsk). Han opprettet landets første vannboringsregister og utgav meget leste artikler og bøker om landets geologi og grunnvannsforhold. Norge blir til kom ut i meget store opplag. Steinar Skjeseth var en populær foredragsholder og fikk i 1989 Landbruksdepartementets populærvitenskapelig pris og i 1990 Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt informasjonsarbeide innen geologien.