James Hutton, britisk (skotsk) geolog, egentlig utdannet som lege. Viste at granitt o.l. bergarter hadde vært glødende smelter. Grunnla plutonismen. Hans teorier var langt forut for sin tid og ble først anerkjent etter at han var død, først og fremst ved eleven, J. Playfairs arbeider.