Kaare Høeg, norsk sivilingeniør, doktorgrad fra Massachusetts Institute of Technology, USA 1965. Professor ved Stanford University, USA 1968–74, adm.dir. Norges geotekniske institutt 1974–91. Fra 1991 professor ved Universitetet i Oslo. Høeg har bl.a. også vært konsulent for en rekke ingeniørprosjekter innen petroleumsvirksomhet, vannkraft og vannforsyning i inn- og utland.