René Just Haüy, fransk mineralog, opprinnelig prest. Han oppdaget lovmessigheten i krystallenes geometri, og grunnla på den måten den geometriske krystallografi. Utgav Théorie sur la structure des cristaux (1784), Traité de minéralogie (5 bd. 1801) og Traité de cristallographie (2 bd. 1822). Haüy ble fengslet 1792 under den franske revolusjon, men ble løslatt kort etter. Han ble 1802, under Napoleon, utnevnt til professor i mineralogi i Paris.