Ove Balthasar Bøggild, dansk professor i mineralogi ved universitetet i København og bestyrer av universitetets mineralogiske museum. Bøggild var en internasjonalt kjent mineralog med en betydelig produksjon av vitenskapelige avhandlinger. Hans to store arbeider over Grønlands mineralogi utkom med nesten femti års mellomrom: Mineralogia Groenlandica (1905) og The Mineralogy of Greenland (1953). Mineralet bøggilditt er oppkalt etter ham.