Axel Fredrik Cronstedt, svensk mineralog og kjemiker, studerte først matematikk, men gikk senere over til mineralogien. Cronstedt fastslo den kvantitative kjemiske sammensetning av en mengde mineraler og grunnla i sitt verk Försök till mineralogie eller mineralrikets uppställning (1758) en klassifikasjon av mineralene etter kjemiske kjennetegn. Han anvendte for første gang også blåserøret i mineralogien. I 1751 oppdaget han metallet nikkel.