Johann Friedrich August Breithaupt, tysk mineralog, professor ved bergakademiet i Freiberg 1826–66. Han klassifiserte alle datidens kjente mineraler, og beskrev 47 nye mineralarter. Innførte begrepet paragenese. Mineralet breithauptitt, som er et nikkelantimonid NiSb, er oppkalt etter ham.