Jens Andreas Werenskiold Bugge, født i Kongsberg, norsk geolog; sønn av Carl Bugge. Dr.philos. 1945. 1954 professor i malmgeologi ved NTH, 1965–83 professor i malmgeologi ved Universitetet i Oslo. Har arbeidet meget med undersøkelse av norske jernmalmforekomster.