Lennart von Post, svensk geolog, professor i geologi ved Stockholms Högskola fra 1929. Ledet i en årrekke den vitenskapelige granskning av de svenske myrer, men er mest kjent for sin utvikling av pollenanalysen til en vitenskapelig metode.