Paul Ramdohr, tysk mineralog. Professor i Aachen 1926, i Berlin 1934, i Heidelberg fra 1950. Arbeidet særlig med malmforekomster og ertsmikroskopi, i senere år også med meteoritter og måneprøver. Hans hovedverk Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen (1950) er kommet i fire tyske, en russisk og to engelske utgaver (The Ore Minerals and Their Intergrowths, 1980).