Arne Bjørlykke, norsk geolog, sønn av Harald Bjørlykke. Utdannet som bergingeniør i 1967 ved NTH i Trondheim (nå NTNU). Han har vært ansatt ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) 1968–1984, professor i mineralogiske ressurser ved Universitetet i Oslo 1984–94 og administrerende direktør ved NGU 1994–2006. Etter et par år som seniorforsker ved NGU overtok han 1. mai 2009 stillingen som direktør ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Faglig har Bjørlykke vært særlig beskjeftiget med ressursgeologi, blant annet gullmineralisering; han har deltatt i arbeidet med en rekke offentlige utredninger og vært delegat ved internasjonale havrettsforhandlinger.