Karl Gustav Bischof, tysk geolog og kjemiker, professor i kjemi og teknologi i Bonn. Han har skrevet en håndbok i kjemisk geologi med et stort antall analyser av mineraler og bergarter, og må betraktes som grunnleggeren av denne retning innen geologien. Mineralet bischofitt er oppkalt etter ham. Det er et vannholdig magnesiumklorid, MgCl2·6H2O, som finnes i enkelte saltleier i Tyskland.