Knut S. Heier, født i Bærum, norsk geokjemiker, cand.real. 1954, dr.philos. 1960, professor i geokjemi ved Universitetet i Oslo 1968. Direktør for Norges geologiske undersøkelse 1974–94, fra 1979 også professor i geologi ved Universitetet i Trondheim (nå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Heier deltok bl.a. i det internasjonale Apollo-prosjektet, hvor han analyserte steinprøver fra Månen.