Gjødsel

Gjødsel er organiske eller uorganiske stoffer som blir tilført jorden, eller unntaksvis plantene direkte, på grunn av deres innhold av plantenæringsstoffer. Organiske stoffer må nedbrytes til enkle uorganiske forbindelser før de kan komme plantene til gode. Næringsstoffene grupperes ofte i hovednæringsstoffer (makronæringsstoffer): nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), samt magnesium, svovel og kalsium. Hele artikkelen