Erstatningsgjødsling, gjødsling som tilfører like meget av de såkalte verdistoffer (nitrogen, fosfor og kalium) som avlingene fører bort.