Skjellsand, jordart som består av skall av muslinger og snegler (nesten rent kalsiumkarbonat CaCO3), ofte sammen med atskillig organisk materiale og vanlig mineraljord. Skjellsand har organisk opprinnelse, men er ikke en organisk jordart. Brukes som kalkingsmiddel i jordbruket og som kalkkilde til høns.