Grønngjødsling, nedpløying av grønne planter, ofte en belgvekst, dyrket på stedet. Formålet er å tilføre jorden organisk stoff, eventuelt også nitrogen. Grønngjødsling er i dag lite brukt i kovensjonelt jordbruk, men innen økologisk dyrking er det svært aktuelt.