Bladgjødsling, sprøyting av oppløste plantenæringsstoffer på kulturplantenes bladverk. Da blir de rasket tatt opp og kommer raskere til nytte enn når de tilføres jorden og blir tatt opp i plantene gjennom røttene. Brukes særlig for å tilføre mikronæringsstoffer for raskt å rette opp en mangelsykdom.