Jerngjødsel, betegnelse på jernholdige forbindelser som brukes til å tilføre plantene jern, Fe. Jern kan tilføres som bladgjødsel, til jorden eller som en del av en næringsløsning. Det brukes både salter av jern (sulfater) og chelaterte forbindelser samt suspensjoner. I naturlige jordsmonn, med unntak av torvjord, finnes normalt rikelig med jern, men dette kan være utfelt og utilgjengelig for plantene. Da kan mangel oppstå. Siden jern er lite bevegelig i planten, må det være tilgjengelig for opptak i hele vekstperioden. Perioder med ugunstige forhold i jordsmonnet; dårlige forhold for rotvekst, kan gi jernmangel i kortere eller lengre perioder. Symptomer på jernmangel er gule (klorotiske blad) med grønne nerver. Innholdet av jern i friske planter ligger ofte i området 50-250 mg per kg tørrstoff. I plantene er jern nødvendig for å danne klorofyll, uten å være en del av klorfyllmolekylet – derav manglende grønnfarge ved jernmangel. Jernsulfat kan brukes til å blande inn i jord og som bladgjødsling. Ved dyrking av planter i veksthus, ved bruk av næringsløsning, vil jerninnholdet normalt være i området 2-3 mg/l.