Thomasfosfat, kalsiumfosfatholdig kunstgjødsel, Ca3(PO4)2, et biprodukt ved stålfremstilling etter thomasprosessen og andre basiske prosesser. Inneholder fra 5–9 prosent fosfor oppløselig i 2 prosent sitronsyre. Inneholder i tillegg noe mangan (Mn). Dersom varen ble finmalt ble gjødselvirkingen av fosforet bedret. Ble brukt som gjødsel fra 1886 og var i en viktig fosforgjødsel i Norge fram til 1930-årene. Ble omsatt som et fint pulver med grå farge.