Ammoniumgjødsel, handelsgjødsel som inneholder nitrogen bundet som ammonium, NH4+. Ammoniumgjødslene er surtvirkende (senker jordens pH). Viktige ammoniumgjødsler i verden er monoammoniumfosfat (MAP) og diammoniumfosfat (DAP). Disse inneholder også fosfor og omtales ofte som NP-gjødsler. Ammoniumsulfat er en annen internasjonalt viktig gjødsel, som inneholder svovel, S, i tillegg til ammoniumnitrogen. Ammoniumgjødsler er lite brukt i Norge. Ammoniumsulfat brukes av og til i næringsløsninger for å regulere (senke) pH.