Forrådsgjødsling, det å gi større næringsmengder enn det plantene til enhver tid trenger, slik at det opparbeides et «reservelager» i jorden. Forrådsgjødsling har vært brukt for stoffer som man har antatt ikke vaskes ut av jorden, i første rekke fosfor. Metoden er ikke lenger særlig anerkjent, fordi også fosfor vaskes ut, og fordi det ikke er lønnsomt økonomisk.