Kloakkslam, restprodukt etter rensing av avløpsvann. Sammensetningen av slammet varierer etter hva slags rensemetode som benyttes for avløpsvannet og avløpsvannets innhold (se vannrensing). De viktigste nyttestoffene i slammet er imidlertid organisk stoff, nitrogen og fosfor, mens de uønskede komponentene er smittestoffer og miljøgifter, f.eks. tungmetaller.

I Norge ser forurensningsmyndighetene på slammet som en resurs som bør resirkuleres tilbake til jorden som jordforbedringsmiddel/gjødsel, da de fleste komponentene har sin opprinnelse i jordbruket. For å holde de negative konsekvensene av å benytte slam i jordbruket til et minimum, kom det i 1995 nye krav til slambehandling og slammets innhold: 1) Slammet skal hygieniseres, dvs. alle smittestoffer skal være uskadeliggjort, noe som innebærer at slammet må utsettes for høy temperatur i en viss tid. 2) Krav til innhold av tungmetaller i slammet (blant de strengeste i verden). Tungmetallinnholdet reduseres ved å lokalisere og redusere tilførslene av tungmetaller i avløpsvannet. 3) Slammet skal være stabilisert, dvs. at det ikke skal lukte unødig mye. Dette kan skje ved å inaktivere den biologiske aktiviteten i slammet ved å øke pH-verdien (ved kalkbehandling), ved å tørke slammet, eller ved å fjerne det lettest nedbrytbare organiske stoffet i slammet ved biologiske metoder; enten aerob (med oksygen) eller anaerob (uten oksygen), som er mest vanlig (se råtnetank). Ved anaerob stabilisering produseres energi i form av metangass. Andre aktuelle metoder er kompostering (aerob), våtkompostering (aerob), kalkbehandling, termisk tørking eller langtidslagring (mer enn tre år). Slammet avvannes mekanisk til et tørrstoffinnhold på 20–35 % for å få et mest mulig porøst materiale som er lett å spre på jordbruksarealer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.