Kalisulfatsuper, kalisuper, kalisuperfosfat, navn på forskjellig slags kunstgjødsel med til sammen 14–30 % av fosfor (P) og kalium (K); mest mekaniske blandinger av forskjellige P- og K-gjødseltyper, men kan inneholde kaliumfosfat. Brukes lite nå.