Fysiologisk alkalisk, om et gjødselmiddel hvor anionene blir tatt opp av plantene (eller av jordorganismene) i større mengde enn kationene. For å opprettholde elektrisk nøytralitet vil plantene gjennom røttene enten ta opp hydroniumioner (H3O+) fra jordløsningen eller skille ut hydrokarbonationer (HCO3) eller hydroksylioner (OH). Dette endrer jordreaksjonen i alkalisk retning. Motsatt: fysiologisk sure stoffer.