fosforgjødsel

Artikkelstart

Fosforgjødsel er gjødseltyper som benyttes for å tilføre plantenæringsstoffet fosfor (P). Plantenes innhold av fosfor er om lag 0,3-0,7 prosent (av tørrstoff). Naturlig jordsmonn inneholder lite fosfor. Fosfor i jord kan også være sterkt bundet, og lite tilgjengelig for planter. Gjødsling med fosfor gir derfor ofte god effekt når ny jord tas i bruk til dyrking. Handelsgjødsel med fosfor ble framstilt i England i 1846 (superfosfat). Guano fra Chile inneholdt også fosfor (i tillegg til nitrogen). Benmel var tidlig brukt som fosforgjødsel.

Gjødseltyper som inneholder fosfor

I Norge tilføres mesteparten av fosforet i form av NPK-gjødsler (fullgjødseltyper) men det finnes også ren fosforgjødsel, NP-gjødsler, som inneholder nitrogen og fosfor, og PK-gjødseltyper, som inneholder fosfor og kalium. De ulike fullgjødsel-typene har fosforinnhold fra cirka to til seks prosent.

Internasjonalt er diammoniumfosfat (DAP), monoammoniumfosfat (MAP) og trippelsuperfosfat (TSP) de viktigste fosforgjødslene, de to førstnevnte inneholder også nitrogen. Diammoniumfosfat inneholder rundt 20 prosent fosfor og 18 prosent nitrogen, monoammoniumfosfat har rundt 22 prosent fosfor og 11 prosent nitrogen, trippelsuperfosfat har rundt 20 prosent fosforinnhold. Verdensproduksjonen av diammoniumfosfat var i 2015 på rundt 35 millioner tonn. Av monoammoniumfosfat ble det i 2015 produsert 24 millioner tonn, mens trippelsuperfosfatproduksjonen var litt over 5 millioner tonn.

Andre, mindre brukte fosforgjødseltyper er:

  • Råfosfat, oppmalte mineraler av apatitt eller fosforitt. Tungt løselig.
  • Superfosfat, råfosfat behandlet med svovelsyre, rundt åtte prosent lett oppløselig fosfor.
  • Thomasfosfat, som er et biprodukt fra stålproduksjon, thomasprosessen, som ble brukt som fosforgjødsel tidligere. Inneholdt 5-9 prosent fosfor.
  • I økologisk landbruk vil husdyrgjødsel være en god kilde til fosfor.

Produksjon av fosforgjødsel

Mineralsk fosforgjødsel produseres ved at fosforholdige mineraler (vesentlig apatitt og fosforitt) behandles med sterke syrer (svovelsyre, fosforsyre, salpetersyre) og eventuelt tilsettes andre næringsstoffer før granulering til gjødselkorn.

Bruken av syrer gjør at fosforet i gjødselen blir langt mer oppløselig og mer tilgjengelig for plantene enn det er i de naturlige mineralene. Avhengig av hvilke syrer, hvilke andre stoffer som tilsettes og produksjonsprosess vil fosfor i mineralgjødsel være:

  • vannløselig (lettest oppløselig)
  • oppløselig i ammoniumcitrat
  • oppløselig i sitronsyre
  • oppløselig i mineralsk syre (tyngst oppløselig)

I Norge angis fosforinnholdet i gjødsel som prosent P. Internasjonalt angis ofte fosforinnholdet som prosent P2O5. Omregningsfaktor fra P2O5 til P er 0,437. En gjødsel som internasjonalt blir deklarert med 20 prosent fosfor vil derfor i Norge bli deklarert med 8,7 prosent.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg