Åtekalk, betegnelse på mørk kalk som blir spredd på snødekte jorder for å framskynde snøsmelting. Gir noe kalkvirking på jorden når snøsmeltingen er unnagjort.