magnesiumgjødsel

Magnesiumgjødsel, brukes når magnesiumtilførselen eller opptaket er begrensende for planteveksten. Dette kan være når innholdet av magnesium i jorda er lavt eller når kaliumtilførselen er stor. Dyrkingssystemer der det brukes torv, steinull eller rennende vann (oftest i veksthus) vil alltid ha behov for tilførsel av magnesium.

Magnesiummangel finnes på jordtyper som er sterkt utvaska (sand og grusjord f.eks.) og ved lav pH. Oppdyrka torvmyrer vil også trenge magnesiumtilførsel, da det naturlige innholdet er lavt.

Magnesiummangel på planter sees oftest som gulfarging - klorose - på eldre blad. Klorosen kan gå over i nekrose (dødt plantevev) ved sterk mangel. Normalt er et innhold av magnsium i plantevevet under 0,2 % av tørrstoffet forbundet med magnesiummangel. I plantene er magnesium viktig for klorofyllmolkylet og for fosforomsetningen i plantene.

Magnesium kan tilføres ved kalking dersom det brukes magnesiumholdige kalkslag (dolomittmel, kalkdolomitt). De fleste fullgjødseltypene inneholder noe magnesium. Magnesiumsulfat (kieseritt) er et aktuelt magnesiumgjødselslag, likedan kaliummagnesium. I intensive dyrkingssystem i veksthus kan magnesiumnitrat brukes.

Bladgjødsling med magnesiumsulfat kan brukes dersom det blir synlig mangel i løpet av veksttiden.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg