Molybdengjødsel, betegnelse på forbindelser som blir brukt til å tilføre molybden til jord, dyrkingssubstrater og planter med det formål å sikre planteveksten. Molybden er et mikronæringsstoff som er viktig i noen av plantens enzymsystemer. Normalt vil friske planter inneholde fra 0,1 til 1,5 mg molybden per kg tørrstoff. Enfrøbladete planter trenger normalt mindre molybden enn tofrøbladete. Belgvekster og korsblomstrede planter ser ut til å trenge mer molybden enn andre. Av våre vanlige kulturplanter er særlig blomkål utsatt for å få lett synlige symptomer, bladene blir kalt piskehale, da de bli lange og smale. Molybdenmangel opptrer som oftest på jord med lav pH (sur jord) som samtidig har høyt innhold av jern og aluminium. Ofte vil kalking av slik jord fjerne molybdenmangelen. Som gjødselmiddel kan det tilføres 0,1 til 0,2 kg natriummolybdat pr dekar. Molybden kan også tilføres som bladgjødsling på jord der molybden lett bindes i jorda. Da brukes ca 30 g natriummolybdat pr da, som sprøytes ut med åkersprøyte. Det fins også andre gjødselslag der molybden er chelatert. Ved dyrking i veksthus og tilførsel av næringsløsning vil molybdenkonstrasjonen være i størrelsesorden 0,05 mg/l.