Dolomittmel, finmalt mel av mineralet dolomitt, brukes som jordforbedringsmiddel når jorden trenger tilførsel av både kalk og magnesium. Kalkvirkningen svarer om lag til 60 prosent kalkinnhold.