Blandingsgjødsel, kunstgjødsel som inneholder mer enn ett av de såkalte hovednæringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), og som er fremstilt ved mekanisk blanding av to eller flere ensidige gjødselslag. Det skjelnes mellom mekanisk og kjemisk blandet gjødsel. I den mekanisk blandede er de ulike næringsstoffene mikset sammen i form av ulike gjødselkorn. De kan bli ujevnt fordelt ved spredning. I den kjemisk blandede gjødselen finnes alle næringsstoffer jevnt fordelt i alle gjødselkorn, og den gir derfor en jevnere og bedre effekt enn den mekanisk blandede.