Kalkammonsalpeter, betegnelse på nitrogengjødsel med ca 27 % nitrogen. Består av ammoniumnitrat tilsatt kalksteinsmel. Nitrogenet i kalkammonsalpeter er halvparten som nitrat og halvparten som ammonium. Viktig nitrogengjødsel i Europa. Betegnelsen CAN blir brukt internasjonalt. Kalsiumammoniumnitrat brukes også som betegnelse.