Kalkammonsalpeter, betegnelse på nitrogengjødsel med ca 27 % nitrogen. Består av ammoniumnitrat tilsatt kalksteinsmel. Nitrogenet i kalkammonsalpeter er halvparten som nitrat og halvparten som ammonium. Viktig nitrogengjødsel i Europa (ca en fjerdepart av nitrogenet i EU i 2010), mindre viktig i Norge. betegnelsen CAN blir brukt internasjonalt. Kalsiumammoniumnitrat brukes også som betegnelse. Produseres ikke i Norge.