Beinmel, fosforgjødselslag som inneholder cirka 13 prosent fosfor og cirka 1 prosent nitrogen. Produseres ved at slakteriavfall (dyreknokler) renses for fett og lim ved dampkoking i autoklav eller ved ekstraksjon og påfølgende damping trekkes fett og lim ut, deretter finmales beina. Se også kjøttbeinmel. Beinmel er et av våre eldste handelgjødselslag og har vært brukt i mer enn 100 år.