Flersidig gjødsel, mineralgjødsel som inneholder minst to av de såkalte hovednæringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Flersidig gjødsel kan være en blanding av ensidige gjødselslag, i forbindelser som f.eks. urea, diammoniumfosfat, kaliumsulfat, men inneholder oftest kjemiske forbindelser mellom hovedstoffene, som kaliumnitrat, ammoniumfosfater, kaliumfosfat. Tresidige slag, NPK-gjødsel, kan inneholde opptil 36 % til sammen av hovedstoffene. Velkjent NPK gjødsel er Fullgjødsel ® fra Yara. Tosidige slag betegnes PK-gjødsel, NP- og NK-gjødsel.