Næringsløsning, makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer løst i vann i bestemte konsentrasjoner. Ved dyrking av planter uten jord (i vann, sand, torv m.m.) må alle nødvendige mineralske næringsstoffer tilføres. Som uunnværlige elementer regnes nitrogen, fosfor, svovel, kalium, kalsium, magnesium (makronæringsstoffer); jern, bor, kobber, mangan, molybden, sink, klor, nikkel (mikronæringsstoffer). Enkelte andre elementer som natrium og silisium regnes som nødvendige for iallfall noen planter. I næringsløsningen justeres pH (surhetsgraden) til 5–6 for de fleste planter. Ved dyrking i større målestokk brukes ofte strømmende (sirkulerende) næringsløsning, der sammensetningen mellom næringsstoffene vedlikeholdes eller justeres, utifra vekstenes behov.