jordreaksjon

Artikkelstart

Jordreaksjon, jordsmonnets surhetsgrad, uttrykkes ved pH-verdien (se pH). I sure løsninger ligger pH mellom 0 og 7, i alkaliske løsninger mellom 7 og 14. pH-verdier mellom 5 og 6 er vanlig for kulturjord i Norge. I dette pH området er plantenæringsstoffene godt tilgjenglige for plantene. Ved pH under 5 er jorden relativt sur, og for de fleste kulturplantene lønner det seg da å kalke. Mineraljord med pH under 5,2 vil ofte inneholde så høye konsentrasjoner av aluminium (Al) at planterøttene tar skade (surjordskade). Ved enda lavere pH blir mengden av tilgjengelig mangan også så stor at den også kan virke skadelig. I tillegg bindes fosfor med jern, og gjøres vanskelig tilgjengelig for plantene.

Ved høy jordreaksjon, pH over 7,0, vil plantenæringsstoffene være vanskelig tilgjengelige, og mangler og misvekst kunne opptre.

I laboratorier bestemmes pH i jord ved at en viss mengde jord tilføres en fast mengde væske, og pH i jordvellingen måles med elektroder. Det brukes ulike væsker å bland jorda med: rent vann, oppløsning av kalsiumklorid eller oppløsning av kaliumklorid. De ulike væskene brukt på samme jordtype vil gi noe ulike pH verdier. For eksempel vil oppløsning av kalsiumklorid vil gi pH verdier ca 0,5 enheter under det som måles der rent vann er brukt som tilsetning. Det er derfor viktig å vite hvilken metode som er brukt ved sammenligning av jordprøver fra ulike laboratorier.

Norsk jordsmonn er fra naturens side (opphavsbergartene) på den sure siden. I tillegg vil mye nedbør virke forsurende på jordsmonnet på grunn av nedvasking av 'basiske' kation.

Når næringstilgangen og kulturtilstanden for øvrig er god, synes jordreaksjonen å spille mindre rolle enn under dårligere vekstvilkår. De fleste nyttige jordbakterier trives best i nøytral eller svakt sur jord. Et mål for stabiliteten i jordreaksjonen er bufferevnen, jordens evne til å motsette seg reaksjonsforandring ved tilsetning av syre eller base. Relativt stor bufferevne er en heldig egenskap. Bufferevnen stiger med økende innhold av humus og leire i jorden. Se metningsgrad.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg