Diammoniumfosfat, meget viktig internasjonalt gjødselslag som inneholder nitrogen og fosfor (ca 18% nitrogen som ammonium og ca 20% fosfor). Omtales vanligvis bare som DAP. Surtvirkende på jordens pH. Framstilles av ammoniakk og fosforsyre. Brukes lite i Norge. Kombineres som regel med andre gjødselslag, for å passe bedre til plantenes/jordens behov. Ca 32 millioner tonn produsert i 2010.