Land, betegnelse på flytende gjødsel - urin. Ble skilt fra den faste gjødselen og forsøkt samlet i landkum. Rik på nitrogen og kalium. I moderne husdyrhold, med mye bløtere avføring enn tidligere tider, skilles ikke avføring og urin men samles som bløtgjødsel.