Ammoniumsulfat er en kjemisk forbindelse som fremstilles av ammoniakk og svovelsyre, og som brukes mye som nitrogenrik kunstgjødsel. Den kjemiske formelen er (NH4)2SO4.