Monoammoniumfosfat, meget viktig internasjonalt gjødselslag som inneholder nitrogen og fosfor (ca 11% nitrogen som ammonium og ca 22% fosfor). Omtales vanligvis bare som MAP. Surtvirkende på jordens pH. Framstilles av ammoniakk og fosforsyre. Brukes lite i Norge. Kombineres som regel med andre gjødselslag, for å passe bedre til plantenes/jordens behov. Ca 20 millioner tonn produsert i 2010.