Trollmjøl, betegnelse på kalsiumcyanamid blandet med kalk, CaO. Trollmjøl var kombinert ugrasmiddel (herbicid) og nitrogengjødsel (ca 20% nitrogen, N). Det kunne også ha en viss effekt mot jordboende sopper. Ble blandet inn i jorda noen dager før planting.