Grunngjødsling, betegnelse på den delen av plantenæringen (gjødselen) som tilføres ved vekstsesongens begynnelse. Dette vil vanligvis være mesteparten av vekstenes årlige behov for kalium (K) og fosfor (P), samt en del av nitrogenbehovet. I løpet av vekstsesongen vil det ofte bli gitt tilleggsgjødsling (supplering) med nitrogenholdige gjødselslag. Dermed kan nitrogentilførselen bedre tilpasses planteveksten og tap av nitrogen unngås. Nitrogen er mer utsatt for utvasking og tap enn fosfor og kalium i vekstsesongen.